CODEX MORALIS CROATICUM (Hrvatski moralni kodeks) Mile Prpa: Demokratska kultura ,pravna kultura ,sekularna država

0

 

 

Demokratska kultura

– Sami demokratski ustavni ustroj države još uvijek ne znači da u njoj vlada i demokratska kultura. Demokratska kultura nisu pisana pravila, nisu odredbe ili državni kanoni kako se netko, prvenstveno od ljudi iz politike, treba ponašati. Demokratska kultura je dio opće kulture ponašanja. Ta opća kultura ponašanja kad je riječ o političarima trebala bi biti dio njihovog javnog života, njihovih javnih nastupa u tijelima državne uprave u kojima djeluju, a jednako tako i na svim javnim medijima. Posebno i u njihovim izjavama ili intervjuima u različitim publikacijama.

Demokratska kultura ne trpi političke podvale, već traži korektnost ponašanja i prema svojim istomišljenicima, ali i prema svojim oponentima još više. Demokratska kultura je kultura vođenja politike na višoj moralnoj i političkoj razini. Počiva na kulturi djela i kulturi rječnika. Na kulturi misaonog izričaja. Tamo gdje postoji ljubav političara prema domovini, tamo u pravilu postoji i kultura izričaja javne riječi, a time i demokratska kultura. Politička grlatost nije demokratska kultura. Demokratska kultura nije privilegija pojedinih država, ona treba biti svjetska univerzalna duhovna baština, a pojedinci i narodi koji demokratsku kulturu nisu još dosegli, oni su poput učenika koji još nisu uspješno savladali školsko gradivo. Izgradnja demokratske kulture je dugoročan proces, ta se kultura ne stječe preko noći.

Treba neprekidno davati ljubav, a kad se uhodate u tom davanju,
prema vama će poteći slapovi ljubavi sa svih strana

…….Više na stranici CODEX MORALIS CROATICUM (Hrvatski moralni kodeks)

 

https://hrvatskonebo.com/CodexmoralisCroaticum/2017/12/06/codex-moralis-croaticum-hrvatski-moralni-kodeks-mile-prpa-demokratska-kultura-pravna-kultura-sekularna-drzava/

 

CODEX MORALIS CROATICUM (Hrvatski moralni kodeks) Mile Prpa/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara