1991.-2017. 71 Bojna Vojne Policije Hrvatske Vojske Rijeka

0

Odavanjem počasti poginulim pripadnicima 71. bojne vojne policije na Drenovi, svetom misom u Crkvi Gospe Trsatske koju je predvodio župnik Mario Zubak i okupljanjem veterana, roditelja poginulih i aktivih časnika obilježena je 26. obljetnica slavne i važne bojne Hrvatske vojske.  Izaslanik Predsjednice Hrvatske bio je brigadni general Perica Turalija, predstavnik MORHa – pukovnik Milivoj Perić, a obilježavanju obljetnice nazočili su i umir. general pukovnik Mate Laušić, bivši načelnik Uprave vojne policije u Oružanim snagama Republike Hrvatske u razdoblju od 1992. do 2002., ratni zapovjednizi bojne Mijo Borčić i Luka Matanić, um. brigadir Anton Rački i predsjednik Udruge veterana Željko Selci.

Mobilizacijskim pozivom Sekretarijata narodne obrane Rijeka, 17. studenoga 1991. Godine okupilo se u hotelu „Učka“ na Učki četrdesetak ljudi koji su se već i prije spomenutog datuma dragovoljno javili za službu u redove HV-a.

0d 17. Studenoga 1991 do 23. Prosinca 1991. godine sprovodi se vojnopješačka i vojnopolicijska obuka, a postrojba se priprema za djelovanje.

Dana 10. Prosinca 1991. godine postrojba dolazi u vojamu „Trsat“ u Rijeci te sudjeluje u preuzimanju vojarne.

Dana 3. studenoga 1991. godine, putem mobilizacije od sekretarijata za narodnu obranu Rijeka u tada već ustrojenu postrojbu Vojne policije jačine voda dolazi još oko 40 ljudi. Time tadašnja postrojba Vojne policije osnovana pri 5. Operativnoj zoni Rijeka dobiva na masovnosti i prerasta od formacije voda u satniju koja broji oko 70 ljudi, sa zapovjednikom Mijom Borčićem.

Navedena satnija u razdoblju od 11. Prosinca 1991. Do 21. siječnja 1992. godine obavlja sve potrebito iz djelokruga rada VP-a. Tijekom prosinca 1991. godine počinju stizati prvi dijelovi  vojnopolicijske opreme iz MUP-a odnosno uprave VP-a iz Zagreba.

Paralelno s opisanim zbivanjima, u sklopu 5. Operativne zone Rijeka djeluju i samostalni vodovi Vojne policije pri brigadama.

Objedinjavanjem vodova VP-a koji su djelovali pri brigadama, satnija prerasta u bataljun Vojne policije.

Dana 15. Travnja 1992. godine po zapovijedi UVP-a Zagreb, na mjesto zapovjednika 71. bVP-a dolazi bojnik Goran Vrban dotadašnji zapovjednik satnije Vojne policije u Osijeku. On uspješno nastavlja rad svog predhodnika. Tada dolazi do značajnijih promjena u radu 71. bVP-a.

Dana 1. veljače 1993. godine postrojba se organizira po novom ustroju po kojem se ukida 2. satnija

u Rijeci, a osniva 2 satnija u Gospiću. Postrojba se proširuje i osnivanjem anliterorjsüčkog voda, kao i

desetine šlitnotragačkih pasa, te novim odsjecima u zapovjedništvu.

 

Glavne zadaće na prvoj crti Iičke bojišnice izvršavaju pripadnici 2. satnije iz Gospića i Otočca. Zapovjedništvo postrojbe nalazi se u Rijeci, a po potrebi je izmješteno u Gospić.

Jadranka Drvensek Mandic, jedina pripadnica ATVP od osnutka pa do danas te i jedina žena koja je bila dijelom borbene grupe bilo koje protuterorističke postrojbe u Hrvatskoj.

 

Postrojba izvršava vojnopolicijske zadaće na području Primorsko-gomske, ljčko-senjske i Istarske županije. Glavna prometnica koja je spajala sjeverni i južni dio Hrvatske bila je pod stalnim nadzorom 71. bVP-a, a po njoj se odvijao sav vojni promet prema Dalmaciji.

 

Dana 8. Travnja 1995. godine za zapovjednika 71. bVP-a postavljen je natporučnik Luka Matanić, dotadašnji zapovjednik 2. satnije Gospić, koji nastavlja s uspješnim radom i zapovijedanjem postrojbom.

Bojeva djelovanja 71.bVP-a

Prvi teren na koji odlaze djelatnici postrojbe u travnju 1992. godine je područje Slavonije. Donji Miholjac i Valpovo gdje pripadnici obavljaju vojnopolicijske zadaće osiguranja puteva i prometa u zoni bojišnice i nadzor štovanja primirja.

Sljedeći teren na koji odlazi dio postrojbe jačine voda u kolovozu 1992. godine je .Južno bojište“ gdje pripadnici postrojbe sudjeluju u bojevim zadaćama obrane Dubrovnika. U jednoj od akcija u zaleđu Dubrovnika 27. Kolovoza 1993. godine, smrtno stradavaju od neprijateljske bombe dva pripadnika Dean Prodan i Dragutin Kauzlarić, a nekoliko ih je ranjeno.

U rujnu 1992. godine dio pripadnika postrojbe odlazi na područje Slavonskog Broda gdje obavljaju zadaću osiguravanja povlačenja civilnog stanovništva i branitelja iz Bosanskog Broda u Hrvatsku.

U studenome 1992 godine, slijedi odlazak u Vrpolje odnosno babine Gredu, gdje pripadnici postrojbe osiguravaju prijelaz skelom preko Save u BiH.

U prosincu 1992 godine dio pripadnika postrojbe odlazi u Biograd, a zalim u Stankoviće i Zemunik Donji gdje obavljaju vojnopolicijske zadaće koje se sprovode u sldopu priprema za skorašnju akciju „Maslenica“.

 

Dana 22. siječnja 1993 godine Hrvatska je briljantnom izvedbom akcije oslobodila dio okupiranog sjeverodalmatinskog područja. U navedenoj akciji „Maslenica“ sudjelovali su pripadnici naše  postrojbe obavljajući bojeve i vojnopolicijske zadaće. Tijekom čitave 1993 godine obavljale su se smjene djelatnika 71.bVP-a na crti bojišnice u zadarskom zaleđu u selima Suhovare, Pavići i Smokoviću.

Pripadnici postrojbe obavljaju bojeve adaće držanja položaja, izviđanja u dubini neprijatelja, te pomaku crte bojišnice. U navedenoj akciji bili su uldučeni i vodiči pasa s psima. Tijekom trajanja akcije postrojba bilježi samo nekoliko lakše ranjenih pripadnika što pokazuje profesionalnost i spremnost djelatnika za obavljanje svih postavljenih zadaća.

 

Najviše napadano područje u ovom dijelu Republike Hrvatske bila je ljka. Djelatnici postrojbe 2 satnije Gospić i voda VP-a Otočac 71.bVP-a obavljaju redovite vojnopolicijske zadaće te pretrese terena, izviđanja u dubinu neprijatelja, nazočnost pri razmjenama ratnih zarobljenika u području stalnih ratnih djelovanja u razdoblju od 1991 do 1995 godine.

Dana 13. listopada 1991. godine u bojevoj akciji čišćenja Starog Sela kod Otočca od neprijatelja, poginuo je pripadnik Vojne policije pri 133. Brigadi Mate Devčić, Tomo Dujmović je ranjen i preminuo 21. Studenog 1991 godine u KBC Rijeka.

 

U rujnu 1993 godine djelatnici 2 satnije Gospić sudjeluju u akciji .Medački džep“ obavljajući vojnopolicijske zadaće, kntrolu puteva i prometa u prostoru provođenja akcije, prilikom oslobađanja Divosela i petnaestak okolnih zaselaka.

Do kraja 1993 godine 71. bVP-a je angažirana u borbenim zadaćama na hrvatskom jugu, gdje su poginula 2 pripadnika postrojbe, Dean Bašić i Zvonimir Katalinić.

Ubrzo zatim uslijedila je vojnoredarstvena akcija „Bljesak“ u svibnju 1995 godine u kojoj je oslobođena zapadna Slavonija. U „Bljesku“ su sudjelovali pripadnici Kriminalističke vojne policije 71. bVP-a, čija je zadaća bila kriminalistička obrada ratnih zarobljenika, te utvrđivanja identiteta počinitelja ratnih zločina.

U kolovozu 1995 godine otpočela je vojnoredarstvena operacija .,0|uja`. Hrvatska vojska krenula je u oslobađanje svojih okupiranih teritorija Banovine, Korduna, ljke i dalmatinskog zaleđa u južnom dijelu Hrvatske.

Djelatnici postrojbe bili su uključeni u bojeve i vojnopolicijske zadaće na širem području Like. Pripadnici AT voda 71. bVP-a obavljali su bojeve zadaće napredujući s pripadnicima riječke 128. brigade HV-a prema Korenici koju su oslobodili, te ulaze u Lički Osik s ostalim postrojbama ZP-a Gospić, 111 i 118 brigade HV-a.

Nakon oslobađanja ranije okupiranih dijelova RH-a u svim većim gradovima i mjestima ustrojavaju se postrojbe Vojne policije, čija je zadaća bila osiguravanje mjesta i njegovih stanovnika, te prometnica od zaostalih neprijateljskih diverzantskih skupina i pojedinaca raspadnute  vojske Krajine. U tom smislu, zapovjedništvo 71. bVP-a ustojava postrojbe u Gračacu, Korenici, Donjem Lapcu, Plitvicama i Udbini.

Mirnodopske zadaće 71. bVP-a

Nakon uspješno obavljenih brojnih ratnih zadaća za pripadnike 71. bVP-a nije bilo predaha. Radilo se na podizanju bojeve spremnsti i na specijalistićkoj izobrazbi potrebitoj za uspješno obnašanje svih potencijalnih budućih bojevih zadaća, ali i obavljanje tekućih vojnopolicijskih zadaća.

Stoga veći broj pripadnika odlazi na vojnopolicijsku izobrazbu u Zagreb u Nastavno središte VP-a, te Hrvatska vojna učilišta i Policijsku akademiju MUP-a u Zagreb.

Trajna zadaća i obveza svih pripadnika 71. bVP-a je skrb za obitlji trinaestorice pripadnika koji su dali živote Domovni, te za sve ranjene i oboljele pripadnike postrojbe. Zapovjedništvo 71. bVP-a zajedno sa zapovjedništvom brigade ZMIN-a je inicijator sakupljanja velikehumanitarne pomoći za djecu poginulih pripadnika VP-a i HRZ-a. Pri tome je održano deset velikih humanitarnih koncerata pod nazivom ..Od srca djeci“, te organizirano više zajedničkih druženja na Krku, Plitvicama, Bjelolasici, Medulinu i Begovom Razdolju.

Temeljni ciljevi 71. bVP-a u budućnosti su jačanje profesionalnosti, izobrazbe, podizanje bojeve spremnosti, održavanje visoke nacionalne savijesli i spremnosti za izvršenje svake zapovijedi Vrhovnika. Domoljublje, umijeće, spremnost i iskustvo djelatnika 71. bVP-a jamstvo su da će se u tome uspijeti.

 

izvor: Knjiga „Vojna policija u domovinskom ratu“

 

Vedrana Spadoni/Hrvatsko nebo

 

Facebook komentari

komentara