Priručnik general-pukovnik Slobodan Praljak : 35. AGRESIJA A BiH NA HVO I HRVATE U KONJICU

0

 

35.
AGRESIJA A BiH NA HVO
I HRVATE U KONJICU

ČINJENICE

Agresija – napad postrojbi A BiH na HVO

OPĆINA KONJIC – STANJE OD 13.4.1993. DO 25.4.1993.

……………………………………………………………….

KOMENTAR General – pukovnik Slobodan Praljak :

Svima onima koji su znali za rečenicu komandanta 3.Korpusa A BiH koju je napisao komandi štaba obrane Bugojna i 307. br. A BiH, 20. 1. 93.

Savršeno je jasna i dobro je i pažljivo treba pročitati:

„Izvještaje pišite tako da odražavaju borbenu situaciju, a ne da budu političke lekcije. ZA SUKOBE U SVIM GRADOVIMA HZ HERCEG BOSNA još je PREURANJENO, MADA JE I TA OPCIJA PREDVIĐENA.“

A 20. 1. 1993. godine jest datum kada je opcija NAPADA NA HRVATE (HVO) već debelo predviđena.

Molim, nastavite se ispričavati za „pogrešnu“ hrvatsku politiku u BiH, koja je „sigurno“ pripremala sukobe s
A BiH.

Za takvu rabotu ne nedostaje Vam ni pameti, ni znanja, ni snishodljive podaničke pokornosti.

„Dostojanstveno“ i europejski se ispričavajte i dalje ali, molim, ne u moje ime.

…………………………………………………

………………više na stranici ….HercegBosna

Priručnik general-pukovnik Slobodan Praljak : 35. AGRESIJA A BiH NA HVO I HRVATE U KONJICU

Izvor:

Prof. SLOBODAN PRALJAK, dipl.ing.
Kazališni i filmski redatelj – Akademija
dramske umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu
General-pukovnik Hrvatske vojske u
mirovini

Izdavač:

„Oktavijan“ d.o.o.
Radnička cesta 39
HR-10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Urednik:
Nikola Babić Praljak
Grafička obrada: GENS94, Zagreb
ISBN 978-953-7597-14-6
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem
000956547

  

Za portal priredio Daran Bašić / http://hrvatskonebo.com/hercegbosna/HercegBosna-Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara