VELIKI DAN ZA BIH : Ustavni sud BiH stavio dijelove Izbornog zakona van snage, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka

0

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je Odlukom broj U 23/14 od 1. prosinca 2016. godine djelomično usvojio zahtjev dr. Bože Ljubića, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je 6. srpnja 2017. godine 105. plenarnu sjednicu.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odlučivao o jednom broju zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona i apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda, prenosi Vijesti.ba.

Isključivo radi ilustracije sa sjednice izdvajamo:

U predmetu broj U 6/16 Ustavni sud Bosne i Hercegovine je usvojio zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 114. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. Zahtjev je podnijela Borjana Krišto, u vrijeme podnošenja zahtjeva druga zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Naime, utvrđeno je da odredba člana 114. stav (3) Zakona o policijskim službenicima nije u skladu s članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, budući da je neprecizna, nejasna i kao takva dopušta arbitrarnost u tumačenju i primjeni, te je suprotna principu vladavine prava.

Prema tome, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je naložio Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da najkasnije u roku od šest mjeseci od objavljivanja ove odluke u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ usaglasi odredbu člana 114. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine s članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, te da u ostavljenom roku obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o mjerama poduzetim s ciljem izvršenja ove odluke…………….

 

……………….Više na stranici HercegBosna

 

http://hrvatskonebo.com/hercegbosna/2017/07/06/veliki-dan-za-bih-ustavni-sud-bih-stavio-dijelove-izbornog-zakona-van-snage-nije-povrijeden-vitalni-nacionalni-interes-bosnjaka/

 

Dnevnik.ba / http://hrvatskonebo.com/hercegbosna/HercegBosna -Hrvatsko nebo 

Facebook komentari

komentara