Maria Dubravac Uz 25. godišnjicu hrv. neovisnosti : NEZNANOM BRANITELJU

0

 

NEZNANOM BRANITELJU
(Uz 25. godišnjicu hrv. neovisnosti)

U krošnjama hrasta
Golub milo pjeva,
Na kućnome pragu
Majka suze ljeva.
– Oj guči, golube,
Ako imaš kome,
Pjesma tvoja bol je
Srcu majčinome.

Devedeset prve
Imala sam sina
U obranu zvala
Sveta Domovina.
Otišo pjevajuć
Sokol majke svoje
Čuvao Vukovar
I tri svete boje.

Vratio se nije.
Do ovoga doba
Još mu nema traga
Ni križa, ni groba.
Golubiću mali
Teška mi je rana,
Sa mnom plače naša
Zemlja poharana.

Za kog je moj sinak
Život izgubio
Kad je Hrvat jadan
Ko što je i bio?
Lijepo moje zlato
Majci najmilije,
Krvlju upisao
Ime Kroacije.

Leti, golubiću,
Grobak mu potraži
Gdje li vene cvjetak,
Staroj majci kaži.
Guknuo golubić:
”Tužna majko stara,
Sudbu sina tvoga
Upamti Ovčara.

Mučiše ga grozno
Djeca tuđeg roda
Vukovarskim krajem
Još im noga hoda.
Proklet bio čovjek
Ak’ bližnjem otima
Ono što od djeda,
Osta unucima.”

 

Marija Dubravac Brisbane/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara