NADZORNOM ODBORU HRT-a : ZAŠTO STE ŠUTJELI, KADA JE 500 RADNO AKTIVNIH RATNIH SNIMATELJA, NOVINARA I MONTAŽERA-2014.-2015.god. ISTJERANO VAN IZ HRT-A?

Vrijeme:2 min, 28 sec

GDJE JE BIO SDP-OV NADZORNI ODBOR, MIKLEUŠEVIĆ I GRGIĆ.. ZAŠTO STE ŠUTJELI, KADA JE 500 RADNO AKTIVNIH RATNIH SNIMATELJA, NOVINARA I MONTAŽERA-2014.-2015.god. ISTJERANO VAN IZ HRT-A?

Neki od njih su umrli od posljedica mobinga, od karcinoma, a neki od moždanog udara…Zašto ih niste tada zaštitili, a preko privatnih agencija za zapošljavanje čiji vlasnici rade na hrt-u ste zaposlili 6000 honorarnih suradnika???

  

Postupanje suprotno

  1. Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji, , čl. 1. Zakona

 ZAKON O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Hrvatska radiotelevizija je pravna osoba koja ima status javne ustanove čija se djelatnost, funkcija i sadržaj javnih usluga, financiranje, upravljanje, nadzor i način rada uređuju ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega. (2) Osnivač javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. (3) Hrvatska radiotelevizija obavlja djelatnost pružanja javnih radiodifuzijskih usluga te joj Republika Hrvatska za to osigurava samostalno i neovisno financiranje sukladno ovom Zakonu i pravilima o državnim potporama za javne radiodifuzijske usluge. (4) U obavljanju svoje djelatnosti, Hrvatska radiotelevizija je neovisna o bilo kakvom političkom utjecaju i pritiscima promicatelja komercijalnih interesa. (5) Na Hrvatsku radioteleviziju primjenjuju se odredbe Zakona o elektroničkim medijima, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno

Statutu HRT-a;

  1. Statuta Hrvatske radiotelevizije

 

— STATUT HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu: HRT) pravna je osoba koja ima status javne ustanove, a čija su djelatnost, funkcija i sadržaj javnih usluga, financiranje, upravljanje, nadzor i način rada uređeni Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i propisima donesenim na temelju njega. (2) HRT se upisuje se u sudski registar. (3) Osnivač HRT-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. 

 

 

Isti prekoračuje ovlasti koje ima kao ČLAN Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije, derogira Vladu Republike Hrvatske i zakonskog zastupnika Hrvatske radiotelevizije, vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, obmanjuje hrvatsku javnost i Vladu i prisvaja si prava i ovlasti koje nema.

 

 

  1. zanimljivo je da je pisao otvoreno pismo Oreškoviću na dan kada je mimo znanja te iste Vlade uložio žalbu na rješenje Trgovačkog suda, 8, kolovoza 2016., vršeći pritisak na Vladu i javnostobmanom i manipulacijom i istodobno skrivajući informaciju odnosno rješenje trgovačkog suda sa kojim je Vlada svakako trebala biti upoznata a njezina prava proizlaze iz Zakona i statuta HRT-a. .

Tako da je nepojmljivo na koji način odriče pravo Vladi i zakonitom zastupniku HRT-a da o istome budu izvješćeni te se stavlja u ulogu VLASNIKA HRT-a i iznad svih ostalih legitimnih instituta RH što je presedan u povijesti HRT-a. 

 

http://hr.n1info.com/a142370/Vijesti/Otvoreno-pismo-Nadzornog-odbora-HRT-a-Oreskovicu.html

 

te je time počinio niz protupravnih radnji, od koji su neprijeporne prekoračenje ovlasti, obmana javnosti, manipulacija u svrhu osobne koristi i koristi raznih interesnih skupina, te namjerno prikrivanje informacija legitimnom osnivaču HRT-a. Vladi RH i zakonskom zastupniku HRT-a. 

 

Hrvatsko nebo

 

 

 

Facebook komentari

komentara

Odgovori